august 28, 2023 rcplegal 0 Comments

Dupa cum este cunoscut, pe langa documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului a societatii (dovada verificare disponibilitate denumire, act constitutiv, etc) la cererea de inregistrare trebuie anexat si documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social: contract de inchiriere, contract de comodat, contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, etc. 

Asadar, pentru inregistrarea/infiintarea valabila a unei societati comerciale (SRL/SA) este obligatoriu ca aceasta sa aiba un sediu social declarat iar toate actele/documentele emise de societate trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la sediul social.

Acest proces se dovedeste a fi destul de complicat, cauzand intarzieri in etapa de infiintare a societatii ca urmare a necesitatii dobandirii/intocmirii unor inscrisuri/aprobari suplimentare: acord vecini, aviz asociatia de proprietari, etc. 

In conditiile in care spatiul indicat ca sediu social are destinatia de locuinta trebuie sa tinem cont de dispozitiile art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: „(1) Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prezente in proiectul initial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv si cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii;

(2) Odata cu acordul mentionat la alin. (1), proprietarii direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii si proprietarul care solicita acordul pentru schimbarea destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta semneaza si o conventie cu privire la declararea activitatii care se va desfasura in spatiul respectiv, precum si numarul de persoane in functie de care vor fi calculate cheltuielile pe numar de persoane;

(3) O copie a conventiei prevazute la alin. (2) se inmaneaza presedintelui asociatiei de proprietari in vederea anexarii acesteia la acordul de asociere.”

Cu toate acestea, conform art. 17 alin. (6) din Legea societatilor nr. 31/1990: in cazul societatilor, avizul nu este necesar atunci cand administratorul sau,  dupa  caz, administratorii declara pe propria raspundere faptul ca la sediul social nu se desfasoara activitate. 

In plus, in practica, au fost intalnite situatii in care la momentul infiintarii, administratorul/asociatul societatii nu a avut posibilitatea indicarii unui spatiu in care sa fie stabilit sediul social al societatii in cauza. 

Pentru a nu fi necesara parcurgerea acestei proceduri prealabile: de inchiriere a spatiului necesar stabilirii sediului social, de obtinere a acordului vecinilor si a avizului asociatiei de proprietari (in masura in care imobilul are destinatia de locuinta), legiuitorul a prevazut posibilitatea de stabilire temporara a sediului societatii la sediul profesional al avocatului si posibilitatea de inregistrare a acestora in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor. (art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea 51/1995).

Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului in scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza.

In vederea stabilirii temporare a sediului societatii comerciale in cauza, avocatul va intocmi si va semna cu reprezentantul societatii un contract separat de asistenta juridica avand acest obiect.

Perioada pentru care sediul societatii in cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi un an, iar dovada sediului se face cu contractul de asistenta juridica.

Avantajele acestei proceduri constau in faptul ca societatea va fi infiintata intr-un termen mult mai scurt, nu mai este necesara inchirierea unui spatiu special la a carui adresa sa fie stabilit sediul social al societatii, nu mai este necesar acordul vecinilor si nici avizul de la asociatia de la proprietari, nu este necesara depunerea declaratiei pentru stabilirea impozitului pe cladiri nerezidentiale, etc.

Corespondenta va fi primita si expediata la o adresa indicata de catre organele de conducere ale societatii ori va fi ridicata personal de la sediul profesional al avocatului. 

Costurile pentru stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului sunt reduse comparativ cu pretul achitat in cazul inchirierii/cumpararii unui spatiu destinat sediului social. 

Autor: Av. Ionut Sfetcu

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *