august 17, 2023 rcplegal 0 Comments

Recent, a fost introdus un nou tip de concediu – concediul de ingrijitor – in legislatia muncii, astfel salariatii pot beneficia de cateva zile in cazul in care rudele apropiate sufera de afectiuni grave.

Potrivit Codului muncii, angajatorul va acorda salariatilor concediul de ingrijitor atunci cand este cazul pentru ca acestia din urma sa ofere ingrijire sau sprijin personal unei rude sau a unei persoane cu care locuieste si care are nevoie de ingrijire din cauza unor afectiuni medicale grave. 

Prin rude se intelege  fiul, fiica, mama, tata sau sotul/sotia unui salariat.

In cazul in care acorda ingrijire unei persoane cu care locuieste in gospodarie si care nu este ruda cu salariatul, acesta din urma va trebui sa prezinte documente justificative in acest sens, precum actul de identitate al persoanei care necesita ingrijire din care rezulta acelasi domiciliu sau resedinta cu salariatul, actul prin care persoana a fost luata in spatiu, adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari sau declaratia pe propria raspundere a salariatului din care sa rezulte faptul ca persoana careia salariatul i-a oferit ingrijire sau sprijin locuieste in aceeasi gospodarie cu acesta cel putin pe perioada concediului de ingrijire.

Salariatul, pentru a beneficia de acest tip de concediu, va trebui sa prezinte urmatoarele documente: 

  • actul de identitate, certificatul de nastere, certificat de casatorie, in functie de caz, pentru a dovedi rudenia cu persoana care are nevoie de ingrijire;
  • documentul medical care atesta afectiunea medicala grava de care sufera persoana care are nevoie de ingrijire.

Concediul se acorda la cererea salariatului si poate avea o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare de 5 zile lucratoare.

Pe durata perioadei de 5 zile, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.

Pentru acest tip de concediu, legea nu prevede nicio perioada minima de vechime in firma sau munca.

Mai mult,  conform dispozitiilor Codului muncii, nu poate fi dispusa concedierea salariatului pe perioada concediului de ingrijitor.

Potrivit prevederilor Codului muncii, drepturile pe care le-a dobandit un salariat anterior acordarii concediului de ingrijitor se vor mentine pe toata durata concediului.

Salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati, pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. Perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Conform Ordinului nr. 2.172/3.829/2022, angajatii pot solicita concediul de ingrijire pentru probleme medicale grave care fac parte din urmatoarele categorii: afectiuni de oftalmologie, afectiuni de nefrologie, afectiuni de endocrinologie, afectiuni ORL, afectiuni de diabet zaharat, nutritie și boli metabolice, psihiatrie etc.

Angajatorii nu pot refuza sa acorde acest drept salariatilor care indeplinesc criteriile in acest sens. Cei care vor refuza sa acorde concediul de ingrijitor salariatilor conform legii, vor fi sanctionati cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Autor: Av. Felicia Cioflan

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *