august 7, 2023 rcplegal 0 Comments

Actiune in anularea incidentului de plata

Organizarea si functionarea Centralei Incidentelor de Plati (CIP) a fost stabilita prin Regulamentul nr. 1/2012 emis de Banca Nationala a Romaniei.

De principiu, Centrala Incidentelor de Plati (CIP) este o structura cu atributii de colectare, stocare si centralizare a informatiilor specifice incidentelor de plati si functioneaza, in baza Legii nr. 312/2005 privind Statutul BNR, la sediul Bancii Nationale a Romaniei din Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti.

Prin incident de plata se intelege neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor titularilor de cont in timpul procesului de decontare a instrumentului de plata (cec, bilet la ordin, cambie), a caror neindeplinire este adusa la cunostinta Centralei Incidentelor de Plati de catre persoanele declarante.

Persoanele declarante cu atributii de raportare sunt:

a) institutiile de credit, persoanele juridice romane;

b) sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.

La Centrala Incidentelor de Plati se raporteaza incidentele de plati produse de titularii de cont la plata cecurilor, cambiilor si biletelor la ordin. Incidentele de plati pot fi majore sau nu, in functie de motivul pentru care se refuza plata.

Incidentele de plati majore determina inscrierea respectivului titular de cont in Fisierul National al Persoanelor cu Risc (FNPR).

Incidentele de plata majore sunt reglementate la art. 2 pct. 2 din Regulamentul BNR nr. 1/2012 si sunt determinate de inregistrarea uneia din urmatoarele situatii:

–  cec refuzat la plata pentru ca a fost emis fara autorizarea trasului;

– cec refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare;

–  cec refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare;

–  cec refuzat la plata pentru ca a fost emis cu data falsa;

–  cec refuzat la plata pentru ca a fost emis de un tragator aflat in interdictie bancara;

– bilet la ordin/cambie cu scadenta la vedere refuzat(a) la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen;

– bilet la ordin/cambie cu scadenta la vedere refuzat(a) la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen;

– bilet la ordin/cambie cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa refuzat(a) la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen;

– bilet la ordin/cambie cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa refuzat(a) la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen.

Consecinta directa a inscrierii titularilor de cont care au produs incidente de plati majore in Fisierul National al Persoanelor cu Risc consta in interdictia bancara de a emite cecuri/cambii/bilete la ordin pe o perioada de un ande la data inscrierii la Centrala Incidentelor de Plati a respectivului incident de plata (art. 2 pct. 4 din Regulamentul BNR nr. 1/2012).

Anularea inregistrarilor privind incidentele de plati din baza de date a Centralei Incidentelor de Plati se poate face de catre persoanele declarante, in baza unei hotarari judecatoresti executorii, prin care se dispune anularea acestora.

In masura in care incidentul de plata a fost generat ca urmare a unei situatii ce nu are potential fraudulos, neexistand riscuri viitoare de neplata ori a fost generat dintr-o eroare, se poate introduce actiune in anulare incident de plata. In conformitate cu dispozitiile art. 94 lit. h) din Codul de Procedura Civila, fiind o cerere privind o obligatie de a face neevaluabila in bani, competenta materiala de solutionare a cauzei apartine Judecatoriei.

La cererea de chemare in judecata trebuie atasata dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 20 lei.

Hotararea pronuntata in prima instanta de Judecatorie este supusa numai apelului, ce urmeaza a fi solutionat de Tribunal. 

Autor: Av. Ionut Sfetcu

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *