THE MAIN DUTIES OF THE LABOR INSPECTORATE
august 5, 2021 rcplegal 0 Comments

Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, controleaza aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale generale si speciale care reglementeaza relatiile de munca si are ca obiectiv major asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos.


In indeplinirea obiectivelor generale, in domeniul relatiilor de munca, Inspectia Muncii are atributii de control cu privire la:

 • identificarea si combaterea muncii nedeclarate;
 • incadrarea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca;
 • incadrarea in munca, in Romania, a cetatenilor straini;
 • protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;
 • detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
 • respectarea conditiilor de functionare a agentilor de munca temporara;
 • intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor;
 • prestarea activitatii de catre lucratorii zilieri;
 • evidenta contractelor colective de munca la nivel de unitate;
 • respectarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati, in relatiile de munca;
 • activitatea de telemunca;
 • ucenicia la locul de munca si efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior;
 • respectarea drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora;
 • stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii, in domeniul relatiilor de munca, in anul 2020, s-au desfasurat actiuni de control de tip campanie, tematice si de fond, la toate categoriile de angajatori. In actiunile de control, indiferent de tipul controlului, au fost verificate cu precadere:

 • respectarea prevederilor legale privind incadrarea in munca;
 • transmiterea contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta a salariatilor;
 • legalitatea clauzelor stipulate in contractele individuale de munca si modul de executare a acestora;
 • respectarea prevederilor legale privind timpul de munca si de odihna.

Cu ocazia actiunilor de control curente si a campaniilor specifice, organizate la nivel national, inspectorii de munca au realizat si informari ale angajatorilor cu privire la obligatiile ce le revin in domeniul relatiilor de munca, in special cu privire la consecintele utilizarii muncii nedeclarate. Actiunile de control din anul 2020 au condus la urmatoarele rezultate:

 • 66.818 total controale efectuate;
 • 15.594 total angajatori sanctionati;
 • 23.421 total sanctiuni contraventionale aplicate, din care:
 • 9174 amenzi si 14.247 avertismente;
 • 123.437.800 lei valoarea totala a amenzilor aplicate, din care:
 • 123.033.100 lei valoarea amenzilor aplicate angajatorilor; 404.700 lei valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice;
 • 86.309 total masuri dispuse ca urmare a neconformitatilor depistate.

Sursa: Raportul de activitate eliberat public pentru anul 2020 de catre Inspectia Muncii

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *