octombrie 19, 2023 rcplegal 0 Comments

In ultima perioada, angajatorii romani opteaza din ce in ce mai mult pentru incadrarea in munca a cetatenilor straini pe motivul crizei de forta de munca din Romania. Nevoia acuta de angajare a cetatenilor straini se poate observa si din faptul ca in ultimii ani a fost depasit contingentul anual stabilit de catre autoritati.

In acest context, doua dintre cele mai relevante categorii de avize de munca sunt cele obtinute pentru lucratorii permanenti si lucratorii inalt calificati. Fiecare dintre aceste categorii presupune cerinte distincte, insa prezinta si similaritati, in special in ceea ce priveste documentele necesare obtinerii avizului de munca.

O particularitate a avizului de munca pentru lucrator inalt calificat este faptul ca lucratorii inalt calificati vor fi incadrati in munca de catre angajator in baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe o perioada determinata de cel putin 1 an. In cazul lucratorilor permanenti, acestia sunt angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata.

Angajatorul va trebui sa ii plateasca lucratorului inalt calificat un salariu de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut, spre deosebire de lucratorul permanent in cazul caruia nu se impune un astfel de nivel al salariului. Inca o conditie esentiala pentru obtinerea acestui aviz este ca lucratorul inalt calificat sa indeplineasca conditiile de pregatire profesionala si experienta in activitatea pe care o va desfasura la angajator. 

Atat in cazul lucratorului permanent, cat si in cazul lucratorului inalt calificat contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste in conditiile prevazute de Codul muncii, fara obtinerea unui nou aviz de angajare.

Unul dintre documentele specifice avizului de munca pentru lucratorul inalt calificat si care nu se regaseste printre cele pentru lucratorul permanent este atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii locului de munca vacant, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu.

Pentru obtinerea acestui atestat se depune un dosar online sau la registratura Ministerului Educatiei care cuprinde mai multe documente, dupa cum urmeaza:

1. Cerere;

2. Adresa din partea angajatorului, in care se solicita eliberarea atestatului de recunoastere in vederea obtinerii avizului de munca;

3. Certificat de inregistrare al angajatorului;

4. Actul de studii pentru recunoastere:

  • copie, daca actul de studii este emis in limba romana, engleza, franceza, spaniola, italiana;
  • copie si traducere legalizata in limba romana pentru actele emise in celelalte limbi straine;
  • pentru exercitarea unei profesii reglementate (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, medic veterinar, moasa, arhitect): foile matricole / suplimentul la diploma; programele analitice ale cursurilor efectuate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc. 

5. Documente personale de identificare, in copie: pasaport/dovada schimbarii numelui (daca este cazul);

6. Taxa de evaluare de 100 de lei.

Spre deosebire de avizul pentru lucratorul permanent, in cazul lucratorului inalt calificat nu mai sunt necesare documente precum organigrama angajatorului, dovada publicarii prin mijloace de informare in masa a anuntului de angajare, copia procesului-verbal intocmit de angajator din care sa rezulte efectuarea selectiei realizata pentru ocuparea locului de munca vacant etc.

Termenele de solutionare a cererilor de obtinere a avizelor de munca pentru lucratori inalt calificati, modalitatile de plata, cuantumul taxelor ce se impun sau celelalte mentiuni specifice atat angajatorului, cat si cetateanului strain sunt similare cu cele pentru lucratorii permanenti.

Relevant este faptul ca in contextul actual, volumul solicitarilor este unul ridicat si din aceasta cauza termenul de solutionare a cererii poate fi depasit chiar si in cazul in care acesta a fost deja prelungit conform legislatiei in materiei. 

Conchidem prin a mentiona ca indiferent de tipul de aviz de munca, angajarea pe teritoriul României a unui strain fara aviz de angajare sau a unui strain cu sedere ilegala  se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Autor: Av. Felicia Cioflan

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *