noiembrie 20, 2023 rcplegal 0 Comments

Munca nedeclarata sau munca la negru reprezinta un fenomen cu care se confrunta societatea actuala, cu consecinte negative atat asupra angajatului cat si asupra bugetului de stat, care se manifesta in diferite forme, atat prin nedeclararea catre autoritati a activitatii salariatului, cat si prin declararea partiala a activitatii acestuia.


Intrucat in trecut legislatia romaneasca nu prevedea o definitie a muncii nedeclarate, Codul Muncii sanctionand doar fapta de a primi la munca o persoana fara incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca anterior inceperii activitatii, nu si alte forme in care se manifesta munca nedeclarata, s-a impus adaptarea legislatiei nationale in scopul combaterii acestui fenoment.


In acest sens a fost adoptata Ordonanta de Urgenta nr. 53/2017 de modificare a Codului Muncii.


Conform art. 15¹ din Codul Muncii munca nedeclarata reprezinta:


a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;


b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;


c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;


d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.


Odata cu reglementarea situatiilor care constituie munca nedeclarata au fost reglementate/stabilite si clarificate sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor legale mai sus mentionate, respectiv:


Conform art. 260 alin. (1) din Codul Muncii: „Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:


e) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;


e¹) primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;


e²) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in perioada in care acesta/acestia are/au contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;


e³) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;

e⁵) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;


f) prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.


Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii de munca.


Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii si numai dupa ce a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si prezentarea documentelor care dovedesc plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pentru perioada in care a prestat activitatea nedeclarata.


Reluarea activitatii constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.


Este considerata infractiune, primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, (conditii cumulative). Fapta se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


Un aspect important de mentionat este acela ca reprezinta infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la un an sau cu amenda penala (art. 264 Codul Muncii):


a. fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege;


b. refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verificarilor privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, in termen de cel mult 15 zile de la primirea celei de-a doua solicitari;


c. impiedicarea sub orice forma a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte, spatii, terenuri sau mijloace de transport pe care angajatorul le foloseste in realizarea activitatii lui profesionale, pentru a efectua verificari privitoare la aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.

Autor: Av. Ionut Sfetcu

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *