Codul-Muncii-2022---Munca-la-Domiciliu
ianuarie 19, 2022 rcplegal 0 Comments

Anul 2020 a reprezentat un punct major in modificarea unor aspecte legate de munca in general. In particular, situatia Covid19 a impins autoritatile spre a recomanda munca de acasa sau telemunca, din ce in ce mai mult.

Salariatii au posibilitatea de a lucra de acasa in alta parte in afara sediului angajatorului lor, dar exista o conditie: munca prestat trebuie sa se realizeze pe de pe un computer sau smartphone. Mai mult decat atat, munca de acasa se poate desfasura doar voluntar, in mod regulat, in baza unui contract individual de munca. Pe scurt, se poate desfasura doar daca salariatul este de acord cu ea, deci nu poate fi impusa. De asemenea, potrivit Legii nr. 81/2018, refuzul salariatului de a face telemunca nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.

O.U.G. nr. 36/2021 a eliminat conditia anterioara ca activitatea in regim de telemunca sa se desafasoare ”cel putin o zi pe luna”. In prezent, legea nu mai precizeaza un numar specific de zile pe luna fapt ce poate crea anumite dificultati practice. Important este ca activitatea salariatului sa nu aiba un caracter accidental, intamplator, ci ca aceasta sa fie corespunzator planificata, astfel incat cel putin o parte sa fie constant realizata de la distanta. Acest lucru nu presupune o impunere prin care intreaga activitate sa fie realizata de la distanta si nici ca majoritatea zilelor lucratoare sa fie prestate de la distanta.

Legea nr. 208/2021 permite partilor sa opteze pentru a utiliza la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca, semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata. Pe de cealalta parte, aceasta lege nu obliga salariatul la folosirea semnaturii electronice avansate sau a semnaturii electronice calificate.

O.G. nr. 19/2021 a reglementat ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID19 cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana, in valoare totala de 100 lei, sub forma tichetelor de masa pe suport hartie, care au caracteristicile fizice si valorice prevazute de cap. II – Tichete de masa din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 296/2020 introduce posibilitatea ca angajatorul sa sustina cheltuielile cu utilitatile la locul in care telesalariatii isi desfasoara activitatea (electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, achizitie mobilier si echipamente de birou) in limita unui plafon lunar de 400 lei. Suma de 400 lei nu se taxeaza cu impozit pe venit si contributii sociale, iar pentru angajator reprezinta cheltuiala deductibila daca:

a) Este acordata unui telesalariat
b) Este acordata proportional cu numarul de zile lucrate in regim de telemunca
c) Este prevazuta in regulamentul intern sau in contractul de munca

OUG nr. 192/2020 prin art. 17 prevede ca, pe durata starii de alerta, angajatorii dispun munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii o permite.

Telemunca prevede o serie de obligatii pentru angajator precum si eventuale sanctiuni astfel:

Angajatorul este obligat sa prevada in mod expres in contractul individual de munca sau in actul aditional la acesta faptul ca angajatul presteaza o activitate in regim de telemunca;

Sanctiunea: amenda 10.000 de lei pentru fiecare persoana

Angajatorul este obligat sa aiba acordul salariatului pentru activitatea de telemunca;

Sanctiune: amenda 5.000 de lei

Angajatorul este obligat sa aiba acordul telesalariatului cu norma intreaga in cazul in care acesta presteaza ore suplimentare la solicitarea acestuia;

Sanctiune: amenda 5.000 de lei

Angajatorul este obligat sa introduca in contractul colectiv de munca toate cele 10 clauze prevazute la art. 5 aliniatul. 2;

Sanctiune: amenda 5.000 de lei

Angajatorul este obligat sa asigure mijloacele necesare si/sau echipamentele de munca sigure, necesare prestarii muncii;

Sanctiune: amenda 2.000 de lei

Angajatorul este obligat sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar realizarii activitatii;

Sanctiune: amenda 2.000 de lei

Angajatorul este obligat sa asigure toate conditiile necesare pentru instruirea telesalariatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca in mod specific sub forma de informatii si instructiuni de lucru dedicate locului de desfasurare a activitatii de munca la distanta si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare. Aceste informari sunt necesare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca sau la introducerea oricarei noi proceduri de lucru;

Sanctiune: amenda 2.000 de lei

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *