iulie 20, 2023 rcplegal 0 Comments

Prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 594/2023 s-au pus in aplicare instructiunile privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.

Scopul acestor instructiuni este de a stabili modalitatile de individualizare modalitatile de individualizare a sanctiunilor in cazul savarsirii unei contraventii prevazute la art. 4 din lege, tinandu-se seama de gravitatea si durata faptei si procedura de acordare a unui tratament favorabil intreprinderilor care recunosc savarsirea unei fapte de concurenta neloiala.

Prin aceste instructiuni se stabileste modalitatea de individualizare a urmatoarelor contraventii:

1. Practici care constituie concurenta neloiala si care afecteaza interesul public, prevazute de art. 2 din Legea nr. 11/1991:

a) denigrarea unei intreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natura sa ii lezeze interesele legitime;

b) deturnarea clientelei unei intreprinderi concurente de catre un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informatii despre care acesta avea cunostinta la momentul savarsirii faptei ca reprezinta secrete comerciale sau informatii confidentiale;

c) discreditarea activitatii unei intreprinderi concurente sau a produselor si serviciilor sale;

d) situatii de risc speculativ;

e) exploatarea pozitiei superioare de negociere a unei intreprinderi fata de alta intreprindere.

2. Contraventii prevazute de art. 4 din Legea nr. 11/1991:

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate;

b) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate;

c) refuzul nejustificat al intreprinderilor de a se supune inspectiilor desfasurate;

d) nerespectarea masurilor impuse de catre Consiliul Concurentei.

Sanctiunile se individualizeaza prin determinarea nivelului de baza, iar acesta din urma este determinat in raport cu gravitatea si durata faptei. Nivelul de baza rezulta din insumarea x (gravitate) + y (durata).

Pentru evaluarea gravitatii se iau in considerare natura faptei savarsite, gradul de pericol social al faptei, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului.

In functie de gravitate, contraventiile se impart in 3 categorii:

a) fapte de gravitate mica care includ in general practicile de concurenta neloiala ce au impact pe piete/sectoare economice de importanta redusa, derulate preponderent pe piete locale, in care produsele/serviciile afectate nu intra in categoria celor considerate a fi esentiale sau aferente unor sectoare economice cheie;

b) fapte de gravitate medie reprezentate de faptele de concurenta neloiala de denigrare, discreditare sau deturnare a clientelei unei intreprinderi concurente a caror modalitate de realizare este complexa si riguroasa in raport cu modalitatea de realizare a celor de gravitate mica, ce au avut loc pe piete locale/regionale de importanta sau dimensiuni deosebite, si care au un impact mai mare pe piata, daca acesta poate fi cuantificat, producand efecte mai mari asupra activitatii intreprinderilor. Aici se incadreaza si actiunile speculative.

c) fapte de gravitate ridicata. In aceasta categorie se incadreaza actiunile speculative, potrivit art. 2 alin. (2) din lege, faptele de natura celor prevazute la art. 2 alin. (3) din lege, atunci cand efectul acestora afecteaza semnificativ activitatea intreprinderilor. Totodata, in aceasta categorie se incadreaza si practicile de concurenta neloiala prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si c) din lege ce au avut loc pe piete nationale, al caror efect conduce la afectarea semnificativa a activitatii intreprinderii ce are calitatea de subiect pasiv al contraventiei si, in subsidiar, daca este cazul, a celorlalti participanti pe piata.

Durata incalcarilor pentru contraventiile mentionate mai sus se imparte tot in 3 categorii, similare celor de mai sus:

a) incalcari de scurta durata, mai putin de un an: nu se aplica niciun cuantum suplimentar;

b) incalcari de durata medie, de la un an la 2 ani: crestere de pana la 40% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;

c) incalcari de lunga durata, peste 2 ani: crestere a cuantumului amenzii cu pana la 20%, pe fiecare an de participare la incalcare, din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurentei ia in considerare toate circumstantele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de baza, in functie de circumstantele agravante si de circumstantele atenuante.

Consiliul Concurentei, pentru individualizarea sanctiunilor, poate sa ia in considerare de asemenea si reducerea amenzii in scopul asigurarii caracterului proportional al amenzii, majorarea specifica pentru realizarea efectului disuasiv si reducerea amenzii pentru imposibilitatea de a plati si acordarea unui tratament favorabil intreprinderilor care recunosc savarsirea unei fapte anticoncurentiale.

Autor: Av. Felicia Cioflan

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *