octombrie 21, 2022 rcplegal 0 Comments

Potritivit articolului 3 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii în Romania, au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule si tramvaie.

In mod exceptional, nu sunt obligate sa incheie un contract RCA persoanele fizice si juridice care utilizeaza vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal, pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei avand posibilitatea de a se asigura facultativ.

Astfel cum este definit de dispozitiile Legii 132/2017, contractul de asigurare RCA reprezinta un contract de asigurare de raspundere civila auto obligatorie pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, a carui incheiere se constata prin polita de asigurare RCA, polita care atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule.

Principala functie a contractului de asigurare obligatorie RCA este aceea de a oferi o protectie sporita tertelor persoane ale caror autovehicule sunt avariate din culpa altor participanti la trafic, prin faptul ca societatile de asigurare garanteaza un coeficient sporit de solvabilitate, astfel incat persoanele prejudiciate sa nu fie puse in situatia in care sa nu isi poata recupera daunelor morale/pagubelor materiale suferite ca urmare a producerii riscului asigurat din cauza insolvabilitatii tertelor persoane vinovate de producerea acestora.

Astfel, indiferent de asiguratorul RCA ales de persoanele obligate la incheierea contractului, acesta are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile dovedite suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, acordand despagubiri in bani pentru:

  • vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
  • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere si inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte sau expertiza;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în conditiile legii;
  • prejudicii reprezentând consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii persoanei prejudiciate;
  •  cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata sau cheltuieli aferente în cazul solutionarii alternative a litigiului daca solutia este favorabila persoanei prejudiciate;
  • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, apartinand tertului pagubit, de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul.

Pentru valorificarea drepturilor enumerate anterior, persoanele prejudiciate au dreptul, direct sau prin mandatari, sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA, acesta din urma fiind obligat ca in termen de 30 de zile de la data inaintarii cererii fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat, fie sa notifice partii prejudiciate in scris,  cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Despagubirea urmeaza sa fie platita de catre asiguratorul RCA in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire, iar in ipoteza in care asiguratorul nu este de acord cu despagubirea solicitata, aceasta urmeaza sa fie stabilita de catre Instanta de judecata, caz in care plata se efectueaza in termen de 10 zile de la data la care  asiguratorul primeste hotararea judecatoreasca definitiva.

De mentionat faptul ca, daca valoarea prejudiciului nu depaseste suma de 10000 de Lei, acesta poate fi solicitat prin intermediul procedurii speciale a Cererii de valoare redusa, mentiunea prezentand relevanta prin raportare la faptul ca hotararea primei instante de judecata beneficiaza de executorialitate de drept, putand fi astfel pusa, in situatia in care asiguratorul nu plateste voluntar suma stabilita prin hotarare, in executare silita fara parcurgerea celui de-al doilea ciclu procesual al Apelului.

Astfel, in ipoteza stabilirii cuantumului despagubirii pe cale judecatoreasca, persoana prejudiciata urmeaza a se indrepta catre instanta competenta cu o cerere de chemare in judecata care in functie de cuantumul despagubirii solicitate poate imbraca forma unei cereri in pretentii de drept comun sau forma unei cererii de valoare redusa, urmand ca ulterior obtinerii titlului executoriu reprezentat de hotararea judecatoreasca sa solicite asiguratorului plata despagubirii mentionate in dispozivitul hotararii, iar in cazul in care asiguratorul nu plateste despagubirea de buna voie, sa procedeze la executarea silita a hotararii prin intermediul unui executor judecatoresc.

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *